Đăng ký
|
Đăng nhập

Thay đổi dữ liệu gần đây Soccer Wiki

Dữ liệu Đội Bóng

Đội bóng thù địch Mới: Đội bóng thù địch (0)
Đội bóng thù địch Deleted: Đội bóng thù địch (0)

Dữ liệu Đội Bóng Edited: Dữ liệu Đội Bóng (0)


Dữ liệu Sân Vận Đông Mới: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)
Dữ liệu Sân Vận Đông Edited: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)

Player and Other Data


Dữ liệu trọng tài Mới: Dữ liệu trọng tài (0)
Dữ liệu trọng tài Edited: Dữ liệu trọng tài (0)

Dữ liệu giải đấu Mới: Dữ liệu giải đấu (0)
Dữ liệu giải đấu Edited: Dữ liệu giải đấu (0)

Cup Data Mới: Cup Data (0)
Cup Data Edited: Cup Data (0)

Thay đổi hình ảnh gần đây Soccer Wiki


Referee Images (0)

League Images (0)

Cup Images (0)

Dữ liệu cầu thủ

Pages: 17New Player Data:
Thông tinDate Added
Luiz KAYQUE from Brazil đã dk thêm Botafogo FR23 Tháng chín 2021
Iván ACERO from Mexico đã dk thêm Deportivo Toluca23 Tháng chín 2021
Óscar CHÁVEZ from Mexico đã dk thêm Deportivo Toluca23 Tháng chín 2021
Pedro HERNÁNDEZ from Mexico đã dk thêm Club León23 Tháng chín 2021
Fidel AMBRIZ from Mexico đã dk thêm Club León23 Tháng chín 2021
Érick ÁVALOS from Mexico đã dk thêm Tigres UANL23 Tháng chín 2021
David AYALA from Mexico đã dk thêm Tigres UANL23 Tháng chín 2021
César RAMOS from Mexico đã dk thêm Monterrey23 Tháng chín 2021
Axel GRIJALVA from Mexico đã dk thêm Monterrey23 Tháng chín 2021
Luis SÁNCHEZ from Mexico đã dk thêm Monterrey23 Tháng chín 2021
Salvador GONZÁLEZ from Mexico đã dk thêm Atlético San Luis23 Tháng chín 2021
Polat YALDIR from Turkey đã dk thêm Samsunspor23 Tháng chín 2021
Ali KILIC from Turkey đã dk thêm Shaheen Asmayee23 Tháng chín 2021
Okan EKEN from Turkey đã dk thêm Manisa FK23 Tháng chín 2021
Mehmet UYSAL from Turkey đã dk thêm Manisa FK23 Tháng chín 2021
Efe ALTUNKARA from Turkey đã dk thêm Manisa FK23 Tháng chín 2021
Sertac CAM from Turkey đã dk thêm Manisa FK23 Tháng chín 2021
Demba DIALLO from Mali đã dk thêm Manisa FK23 Tháng chín 2021
Hüseyin ÖZTÜRK from Turkey đã dk thêm Samsunspor23 Tháng chín 2021
Melih ALTIKULAC from Turkey đã dk thêm Samsunspor23 Tháng chín 2021