Đăng ký
|
Đăng nhập

Thay đổi dữ liệu gần đây Soccer Wiki

Dữ liệu Đội Bóng

Đội bóng thù địch Deleted: Đội bóng thù địch (0)

Dữ liệu Đội Bóng Mới: Dữ liệu Đội Bóng (0)
Dữ liệu Đội Bóng Edited: Dữ liệu Đội Bóng (0)

Dữ liệu nhaan viên Mới: Dữ liệu nhaan viên (0)

Dữ liệu Sân Vận Đông Mới: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)
Dữ liệu Sân Vận Đông Edited: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)

Player and Other Data


Dữ liệu trọng tài Mới: Dữ liệu trọng tài (0)
Dữ liệu trọng tài Edited: Dữ liệu trọng tài (0)

Dữ liệu giải đấu Mới: Dữ liệu giải đấu (0)
Dữ liệu giải đấu Edited: Dữ liệu giải đấu (0)

Cup Data Mới: Cup Data (0)
Cup Data Edited: Cup Data (0)

Thay đổi hình ảnh gần đây Soccer Wiki

Ảnh CLB (0)

Manager Images (0)

Ảnh sân vận động (0)

Ảnh cầu thủ (0)

Referee Images (0)

League Images (0)

Cup Images (0)

Dữ liệu cầu thủ

Pages: 2New Player Data:
Thông tinDate Added
Božidar VELIČKOVIĆ from Serbia đã dk thêm FK Voždovac19 Tháng tám 2018
Stefan SORMAZ from Serbia đã dk thêm Spartak Subotica19 Tháng tám 2018
Luka PAVLOVIĆ from Serbia đã dk thêm Spartak Subotica19 Tháng tám 2018
Milan LUČIĆ from Serbia đã dk thêm Spartak Subotica18 Tháng tám 2018
Igor ANTUNIĆ from Serbia đã dk thêm Spartak Subotica18 Tháng tám 2018
Benjamin DEMIR from Republic of Macedonia đã dk thêm Spartak Subotica18 Tháng tám 2018
Nemanja MATIJEVIĆ from Serbia đã dk thêm Spartak Subotica18 Tháng tám 2018
Aleksandar KATANIĆ from Serbia đã dk thêm FK Bačka Palanka17 Tháng tám 2018
Bruce ANDERSON from Scotland đã dk thêm Aberdeen17 Tháng tám 2018
Nikola POPOVIĆ from Montenegro đã dk thêm Spartak Subotica17 Tháng tám 2018
Sladjan RAKIĆ from Serbia đã dk thêm Spartak Subotica17 Tháng tám 2018
Andrija MILIĆ from Serbia đã dk thêm Spartak Subotica17 Tháng tám 2018
Aleksandar KOSTIĆ from Serbia đã dk thêm FK Bačka Palanka16 Tháng tám 2018
Igor PANTIĆ from Serbia đã dk thêm FK Bačka Palanka16 Tháng tám 2018
Stevan COVIĆ from Serbia đã dk thêm FK Bačka Palanka16 Tháng tám 2018
Djordje SPAHIĆ from Montenegro đã dk thêm FK Bačka Palanka16 Tháng tám 2018
Zeljko ARSIĆ from Serbia đã dk thêm FK Bačka Palanka16 Tháng tám 2018
Mladen PLAVANSKI from Serbia đã dk thêm FK Bačka Palanka16 Tháng tám 2018
Bobby DUNCAN from England đã dk thêm Liverpool15 Tháng tám 2018
Edoardo COLOMBO from San Marino đã dk thêm Juventus15 Tháng tám 2018