Đăng ký
|
Đăng nhập

Vote for Data Changes

Dữ liệu Đội BóngDữ liệu nhaan viên Mới: Dữ liệu nhaan viên (0)

Dữ liệu Sân Vận Đông Mới: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)
Dữ liệu Sân Vận Đông Edited: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)

Kit Data Mới: Kit Design (0)
Kit Data Edited: Kit Design (0)

Player and Other Data


Dữ liệu trọng tài Edited: Dữ liệu trọng tài (0)Cup Data Mới: Cup Data (0)
Cup Data Edited: Cup Data (0)

Cup Data Mới: Dữ liệu Cúp (0)

Vote for Image Changes to Soccer Wiki

Ảnh CLB (0)

Manager Images (0)


Cup Images (0)


Player Action Images (0)

Referee Images (0)

League Images (0)

Ảnh cầu thủ

Vote up to replace the old image with the new one

MớiBình chọn
Malachi NAPA
(England)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
1 vote

Ezequiel GARAY
(Argentina)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
13 phiếu bầu

Brandon SOPPY
(France)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
5 phiếu bầu

User: b2shrew
Tariq UWAKWE
(England)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
5 phiếu bầu

Paul POGBA
(France)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
20 phiếu bầu

User: Librazhdi
Alkhali BANGOURA
(Guinea)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
5 phiếu bầu

Jesús TRINDADE
(Uruguay)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
0 phiếu bầu

User: Frankijfm
Santiago RODRÍGUEZ
(Uruguay)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
0 phiếu bầu

Kevin PERALTA
(Ecuador)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
6 phiếu bầu

Devante RODNEY
(England)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
2 phiếu bầu