Đăng ký
|
Đăng nhập

Vote for Data Changes

Dữ liệu Đội BóngDữ liệu nhaan viên Mới: Dữ liệu nhaan viên (0)

Dữ liệu Sân Vận Đông Mới: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)
Dữ liệu Sân Vận Đông Edited: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)

Kit Data Mới: Kit Design (0)
Kit Data Edited: Kit Design (0)

Player and Other Data


Dữ liệu trọng tài Edited: Dữ liệu trọng tài (0)

Dữ liệu giải đấu Mới: Dữ liệu giải đấu (0)
Dữ liệu giải đấu Edited: Dữ liệu giải đấu (0)


Cup Data Mới: Cup Data (1)
Cup Data Edited: Cup Data (0)

Cup Data Mới: Dữ liệu Cúp (0)

Vote for Image Changes to Soccer Wiki

Ảnh cầu thủ

Vote up to replace the old image with the new one

MớiBình chọn
Nuno DA SILVA
(Portugal)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
3 phiếu bầu

Islam FERUZ
(Scotland)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
6 phiếu bầu

Joshua KIMMICH
(Germany)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
7 phiếu bầu

Vladyslav SUPRIAHA
(Ukraine)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
5 phiếu bầu

User: Librazhdi
Nabil AANKOUR
(Morocco)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
7 phiếu bầu

Rafael CAMACHO
(Portugal)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
4 phiếu bầu

Sam HUGHES
(England)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
1 vote

Lyle FOSTER
(South Africa)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
5 phiếu bầu

User: Librazhdi
Ko ITAKURA
(Japan)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
5 phiếu bầu

Zé IVALDO
(Brazil)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
12 phiếu bầu