DFL-Supercup

Năm thành lập: 1987

Gõ: Câu lạc bộ trong nước

Quốc gia: Germany

Cup Winners