Đăng ký
|
Đăng nhập

Vote for Data Changes

Dữ liệu Đội BóngDữ liệu nhaan viên Mới: Dữ liệu nhaan viên (0)

Dữ liệu Sân Vận Đông Mới: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)
Dữ liệu Sân Vận Đông Edited: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)

Kit Data Mới: Kit Design (0)
Kit Data Edited: Kit Design (0)

Player and Other Data


Dữ liệu trọng tài Edited: Dữ liệu trọng tài (0)

Dữ liệu giải đấu Mới: Dữ liệu giải đấu (0)
Dữ liệu giải đấu Edited: Dữ liệu giải đấu (0)


Cup Data Mới: Cup Data (1)
Cup Data Edited: Cup Data (0)

Cup Data Mới: Dữ liệu Cúp (0)

Vote for Image Changes to Soccer Wiki

New League Winner Data

Pages: 2Add these League Winners?
New League Winner DataBình chọn
Tên Giải đấuPrimera División
Tên câu lạc bộUniversidad Católica
Year Won2018
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
8 phiếu bầu

User: pipiolo
Tên Giải đấuPrimera División
Tên câu lạc bộColo Colo
Year Won2017
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
8 phiếu bầu

User: pipiolo
Tên Giải đấuPrimera División
Tên câu lạc bộPeñarol
Year Won2018
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
8 phiếu bầu

Tên Giải đấuGirabola
Tên câu lạc bộ1º de Agosto
Year Won2018
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
6 phiếu bầu

Tên Giải đấuGirabola
Tên câu lạc bộGD Interclube
Year Won2007
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
6 phiếu bầu

Tên Giải đấuGirabola
Tên câu lạc bộKabuscorp SC
Year Won2013
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
6 phiếu bầu

Tên Giải đấuGirabola
Tên câu lạc bộSagrada Esperança
Year Won2005
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
6 phiếu bầu

Tên Giải đấuGirabola
Tên câu lạc bộGD Interclube
Year Won2010
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
6 phiếu bầu

Tên Giải đấuGirabola
Tên câu lạc bộ1º de Agosto
Year Won1999
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
6 phiếu bầu

Tên Giải đấuSenegal Premier League
Tên câu lạc bộASC Diaraf
Year Won1970
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
5 phiếu bầu

User: chsag3
Tên Giải đấuSenegal Premier League
Tên câu lạc bộASC Jeanne d'Arc
Year Won1973
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
5 phiếu bầu

User: chsag3
Tên Giải đấuSenegal Premier League
Tên câu lạc bộASC Diaraf
Year Won1975
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
5 phiếu bầu

User: chsag3
Tên Giải đấu2. Bundesliga
Tên câu lạc bộFC 08 Homburg
Year Won1986
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
4 phiếu bầu

User: Philodoof
Tên Giải đấuSenegal Premier League
Tên câu lạc bộASC Diaraf
Year Won1976
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
4 phiếu bầu

User: chsag3
Tên Giải đấuSenegal Premier League
Tên câu lạc bộASC Diaraf
Year Won1968
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
5 phiếu bầu

User: chsag3
Tên Giải đấuSenegal Premier League
Tên câu lạc bộASC Jeanne d'Arc
Year Won1969
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
4 phiếu bầu

User: chsag3
Tên Giải đấuV.League 1
Tên câu lạc bộHanoi FC
Year Won2018
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
3 phiếu bầu

Tên Giải đấuFootball Superleague
Tên câu lạc bộFC Prishtina
Year Won2009
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
3 phiếu bầu

User: nickbeka
Tên Giải đấuFootball Superleague
Tên câu lạc bộFC Prishtina
Year Won2013
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
3 phiếu bầu

User: nickbeka
Tên Giải đấuFootball Superleague
Tên câu lạc bộFC Prishtina
Year Won2008
Add this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
1 vote

User: nickbeka