Arena do Grêmio footall stadium

Sức chứa: 60,540

Thành phố: Porto Alegre

Quốc gia: Brazil

CLB: Grêmio

Quốc tế: Không rõ