Old Trafford footall stadium

Sức chứa: 75,765

Thành phố: Manchester

Quốc gia: Anh

CLB: Manchester United

Quốc tế: Không rõ