Đăng ký
|
Đăng nhập

Thay đổi dữ liệu gần đây Soccer Wiki

Dữ liệu Đội Bóng

Đội bóng thù địch Mới: Đội bóng thù địch (0)
Đội bóng thù địch Deleted: Đội bóng thù địch (0)

Dữ liệu Đội Bóng Edited: Dữ liệu Đội Bóng (0)


Dữ liệu Sân Vận Đông Mới: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)
Dữ liệu Sân Vận Đông Edited: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)

Player and Other Data


Dữ liệu trọng tài Mới: Dữ liệu trọng tài (0)
Dữ liệu trọng tài Edited: Dữ liệu trọng tài (0)

Dữ liệu giải đấu Mới: Dữ liệu giải đấu (0)
Dữ liệu giải đấu Edited: Dữ liệu giải đấu (0)

Cup Data Mới: Cup Data (0)
Cup Data Edited: Cup Data (0)

Thay đổi hình ảnh gần đây Soccer Wiki


Referee Images (0)

League Images (0)

Cup Images (0)

Dữ liệu nhaan viên

Sửa du liêu:
Thông tinDate Approved
Cristian Aldirico, member of staff of Chacarita Juniors was edited.22 Tháng chín 2021
Wálter Perazzo, member of staff of Almagro was edited.21 Tháng chín 2021
Rodolfo De Paoli, member of staff of Barracas Central was edited.21 Tháng chín 2021
Lyuboslav Penev đã được sửa.21 Tháng chín 2021
Luís Castro, member of staff of Al Duhail SC was edited.21 Tháng chín 2021
Ricardo Pancaldo, member of staff of Deportivo Madryn was edited.17 Tháng chín 2021
Carlos Mayor, member of staff of Club Olimpo was edited.17 Tháng chín 2021
Norberto Acosta, member of staff of Juventud Unida de Gualeguaychú was edited.17 Tháng chín 2021