Đăng ký
|
Đăng nhập

Thay đổi dữ liệu gần đây Soccer Wiki

Dữ liệu Đội Bóng

Đội bóng thù địch Deleted: Đội bóng thù địch (0)

Dữ liệu Đội Bóng Mới: Dữ liệu Đội Bóng (0)
Dữ liệu Đội Bóng Edited: Dữ liệu Đội Bóng (0)

Dữ liệu nhaan viên Mới: Dữ liệu nhaan viên (0)

Dữ liệu Sân Vận Đông Mới: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)
Dữ liệu Sân Vận Đông Edited: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)

Player and Other Data


Dữ liệu trọng tài Mới: Dữ liệu trọng tài (0)
Dữ liệu trọng tài Edited: Dữ liệu trọng tài (0)

Dữ liệu giải đấu Mới: Dữ liệu giải đấu (0)
Dữ liệu giải đấu Edited: Dữ liệu giải đấu (0)

Cup Data Mới: Cup Data (0)
Cup Data Edited: Cup Data (0)

Thay đổi hình ảnh gần đây Soccer Wiki

Ảnh CLB (0)

Manager Images (0)

Ảnh sân vận động (0)

Ảnh cầu thủ (0)

Referee Images (0)

League Images (0)

Cup Images (0)

Dữ liệu nhaan viên

Sửa du liêu:
Thông tinDate Approved
Pavlos Dermitzakis, member of staff of Kavala was edited.16 Tháng tám 2018
Pablo Correa, member of staff of AJ Auxerre was edited.16 Tháng tám 2018
Ján Kocian đã được sửa.16 Tháng tám 2018
Ryszard Wieczorek, member of staff of Odra Wodzisław Slaski was edited.16 Tháng tám 2018
Marcin Wołowiec đã được sửa.16 Tháng tám 2018
Dietmar Brehmer đã được sửa.16 Tháng tám 2018
Marcin Martyniuk đã được sửa.16 Tháng tám 2018
Jan Furlepa, member of staff of Kotwica Kolobrzeg was edited.16 Tháng tám 2018
Petr Němec, member of staff of Warta Poznan was edited.16 Tháng tám 2018
Dominik Nowak, member of staff of Miedź Legnica was edited.16 Tháng tám 2018
Paweł Sikora, member of staff of Pogoń Siedlce was edited.16 Tháng tám 2018
Gerd Dais đã được sửa.16 Tháng tám 2018
Besnik Prenga, member of staff of KF Laçi was edited.16 Tháng tám 2018
Roland Vrabec đã được sửa.16 Tháng tám 2018
Holger Bachthaler đã được sửa.16 Tháng tám 2018
Paul Buckle đã được sửa.13 Tháng tám 2018
Edgardo Cervilla đã được sửa.13 Tháng tám 2018