Đăng ký
|
Đăng nhập

Thay đổi dữ liệu gần đây Soccer Wiki

Dữ liệu Đội Bóng

Đội bóng thù địch Mới: Đội bóng thù địch (0)
Đội bóng thù địch Deleted: Đội bóng thù địch (0)

Dữ liệu Đội Bóng Mới: Dữ liệu Đội Bóng (0)
Dữ liệu Đội Bóng Edited: Dữ liệu Đội Bóng (0)


Dữ liệu Sân Vận Đông Mới: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)
Dữ liệu Sân Vận Đông Edited: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)

Player and Other Data


Dữ liệu trọng tài Mới: Dữ liệu trọng tài (0)
Dữ liệu trọng tài Edited: Dữ liệu trọng tài (0)

Dữ liệu giải đấu Mới: Dữ liệu giải đấu (0)
Dữ liệu giải đấu Edited: Dữ liệu giải đấu (0)

Cup Data Mới: Cup Data (0)
Cup Data Edited: Cup Data (0)

Thay đổi hình ảnh gần đây Soccer Wiki

Ảnh CLB (0)

Manager Images (0)

Ảnh sân vận động (0)


Referee Images (0)

League Images (0)

Cup Images (0)

Dữ liệu nhaan viên

Pages: 2Sửa du liêu:
Thông tinDate Approved
Gregorio Pérez đã được sửa.18 Tháng sáu 2018
Jorge Da Silva đã được sửa.18 Tháng sáu 2018
José(Zé Leo) Leonardo , member of staff of Nacional AM was edited.17 Tháng sáu 2018
Yuri Vergeychik đã được sửa.16 Tháng sáu 2018
Aleksander Yermakovich đã được sửa.16 Tháng sáu 2018
Huỳnh Đức Lê đã được sửa.16 Tháng sáu 2018
Dylan Kerr đã được sửa.16 Tháng sáu 2018
Quang Sang Ngô đã được sửa.16 Tháng sáu 2018
Sven Vermant đã được sửa.16 Tháng sáu 2018
Ryo Adachi, member of staff of Kataller Toyama was edited.16 Tháng sáu 2018
János Mátyus, member of staff of Rakospalotai EAC was edited.16 Tháng sáu 2018
Marek Kalivoda, member of staff of Fotbal Třinec was edited.16 Tháng sáu 2018
Bob Peeters, member of staff of KVC Westerlo was edited.16 Tháng sáu 2018
Mariusz Rumak, member of staff of Odra Opole was edited.16 Tháng sáu 2018
José Luis Villarreal đã được sửa.16 Tháng sáu 2018
Marc Grosjean đã được sửa.16 Tháng sáu 2018
Vjeran Simunic đã được sửa.16 Tháng sáu 2018
Jimmy Nicholl, member of staff of Rangers was edited.16 Tháng sáu 2018
Joseba Aguado đã được sửa.16 Tháng sáu 2018
Jim Duffy đã được sửa.16 Tháng sáu 2018