Signal Iduna Park footall stadium

Sức chứa: 81,365

Thành phố: Dortmund

Quốc gia: Germany

CLB: Borussia Dortmund

Quốc tế: Không rõ