Etihad Stadium footall stadium

Sức chứa: 55,097

Thành phố: Manchester

Quốc gia: Anh

CLB: Manchester City

Quốc tế: Không rõ