King Power Stadium footall stadium

Sức chứa: 32,262

Thành phố: Leicester

Quốc gia: Anh

CLB: Leicester City

Quốc tế: Không rõ