Đăng ký
|
Đăng nhập

Vote for Data Changes

Dữ liệu Đội BóngDữ liệu nhaan viên Mới: Dữ liệu nhaan viên (0)

Dữ liệu Sân Vận Đông Mới: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)
Dữ liệu Sân Vận Đông Edited: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)

Kit Data Mới: Kit Design (0)
Kit Data Edited: Kit Design (0)

Player and Other Data


Dữ liệu trọng tài Edited: Dữ liệu trọng tài (0)

Dữ liệu giải đấu Mới: Dữ liệu giải đấu (0)
Dữ liệu giải đấu Edited: Dữ liệu giải đấu (0)


Cup Data Mới: Cup Data (1)
Cup Data Edited: Cup Data (0)

Cup Data Mới: Dữ liệu Cúp (0)

Vote for Image Changes to Soccer Wiki

Ảnh sân vận động

Vote up to replace the old image with the new one

MớiBình chọn
Can Misses
(Spain)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
11 phiếu bầu

User: Retardo
Sardegna Arena
(Italy)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
10 phiếu bầu

User: Retardo
The Brewery Field
(England)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
9 phiếu bầu

User: Retardo
Stade de l'Épopée
(France)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
9 phiếu bầu

User: Retardo
Parc des Sports
(France)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
9 phiếu bầu

User: Retardo
Dripping Pan
(England)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
6 phiếu bầu

Loro-Boriçi Stadium
(Albania)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
5 phiếu bầu

Stade Jean Girard
(France)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
24 phiếu bầu

Seyrantepe Diski Stadyumu
(Turkey)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
22 phiếu bầu

User: Sulyman
Stadio Teofilo Patini,
(Italy)
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
33 phiếu bầu