Đăng ký
|
Đăng nhập

Vote for Data Changes

Dữ liệu Đội BóngDữ liệu nhaan viên Mới: Dữ liệu nhaan viên (0)

Dữ liệu Sân Vận Đông Mới: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)
Dữ liệu Sân Vận Đông Edited: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)

Kit Data Mới: Kit Design (0)
Kit Data Edited: Kit Design (0)

Player and Other Data


Dữ liệu trọng tài Edited: Dữ liệu trọng tài (0)

Dữ liệu giải đấu Mới: Dữ liệu giải đấu (0)
Dữ liệu giải đấu Edited: Dữ liệu giải đấu (0)


Cup Data Mới: Cup Data (1)
Cup Data Edited: Cup Data (0)

Cup Data Mới: Dữ liệu Cúp (0)

Vote for Image Changes to Soccer Wiki

Deleted League Winner Data

Remove these League Winners?
League Winner DataBình chọn
Tên Giải đấuLa Liga
Tên câu lạc bộReal Madrid
Year Won1995
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
67 phiếu bầu

Tên Giải đấuLiga Nacional
Tên câu lạc bộAntigua GFC
Year Won2016
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
24 phiếu bầu

User: DR.PEPPER
Tên Giải đấuII Liga
Tên câu lạc bộWigry Suwałki
Year Won2008
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
11 phiếu bầu

User: Jaga1920
Tên Giải đấuSérie D
Tên câu lạc bộOperário Ferroviário EC
Year Won2009
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
8 phiếu bầu

User: ijribeiro
Tên Giải đấuSérie D
Tên câu lạc bộTupi FC
Year Won2011
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
14 phiếu bầu

User: GB Elias
Tên Giải đấuPrimera División
Tên câu lạc bộUniversidad Católica
Year Won2016
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
7 phiếu bầu

User: pipiolo
Tên Giải đấuSaudi Professional League
Tên câu lạc bộAl Hilal SC
Year Won2011
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
6 phiếu bầu

User: FaTCaTHaT
Tên Giải đấuPrimera División
Tên câu lạc bộMontevideo Wanderers
Year Won1931
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
5 phiếu bầu

Tên Giải đấuSérie A
Tên câu lạc bộSantos FC
Year Won1968
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
0 phiếu bầu

User: pavlov1