Đăng ký
|
Đăng nhập

Vote for Data Changes

Dữ liệu Đội BóngDữ liệu nhaan viên Mới: Dữ liệu nhaan viên (0)

Dữ liệu Sân Vận Đông Mới: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)
Dữ liệu Sân Vận Đông Edited: Dữ liệu Sân Vận Đông (0)

Kit Data Mới: Kit Design (0)
Kit Data Edited: Kit Design (0)

Player and Other Data


Dữ liệu trọng tài Edited: Dữ liệu trọng tài (0)Cup Data Mới: Cup Data (0)
Cup Data Edited: Cup Data (0)

Cup Data Mới: Dữ liệu Cúp (0)

Vote for Image Changes to Soccer Wiki

Ảnh CLB (0)

Manager Images (0)


Cup Images (0)


Player Action Images (0)

Referee Images (0)

League Images (0)

Deleted League Winner Data

Remove these League Winners?
League Winner DataBình chọn
Tên Giải đấuSérie D
Tên câu lạc bộTupi FC
Year Won2011
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
26 phiếu bầu

User: GB Elias
Tên Giải đấuSaudi Professional League
Tên câu lạc bộAl Hilal SC
Year Won2011
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
17 phiếu bầu

User: FaTCaTHaT
Tên Giải đấuAfghan Premier League
Tên câu lạc bộShaheen Asmayee
Year Won2012
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
12 phiếu bầu

User: ???
Tên Giải đấuPrimera División
Tên câu lạc bộUniversidad Católica
Year Won2016
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
19 phiếu bầu

User: pipiolo
Tên Giải đấuPrimera División
Tên câu lạc bộMontevideo Wanderers
Year Won1931
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
17 phiếu bầu

Tên Giải đấuSuperliga
Tên câu lạc bộGimnasia la Plata
Year Won1929
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
13 phiếu bầu

User: Alexis17
Tên Giải đấuPrimera División
Tên câu lạc bộZamora FC
Year Won2016
Remove this League Winner?
You must be logged in to vote on edits
You must be logged in to vote on edits
13 phiếu bầu