Bình chọn Edited: Dữ liệu giải đấu

Đóng góp
You must be logged in to vote on edits Đóng góp

Change these leagues?

Old League DataNew League DataBình chọn
TênSérie A
Tên nhà tài trợPetrobras
Năm thành lập1959
Quốc giaBrazil
TênBrasileirão Série A
Tên nhà tài trợAssaí
Năm thành lập1959
Quốc giaBrazil
TênTweede Divisie
Tên nhà tài trợKhông rõ
Năm thành lập2016
Quốc giaHà Lan
TênTweede Divisie
Tên nhà tài trợJack's Casino
Năm thành lập2016
Quốc giaHà Lan