You must be logged in to vote on edits Đóng góp

Add this Cup?

New Cup DataBình chọn
TênSupercupa Moldovei
Năm thành lập2004
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaMoldova
TênGeorgian Super Cup
Năm thành lập1996
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaGeorgia
TênChristmas Cup
Năm thành lập2010
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaTuvalu
TênIndependence Cup
Năm thành lập1988
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaTuvalu
TênCup of Bulgarian Amateur Football League
Năm thành lập1994
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaBulgaria
Tên Copa de Su Excelencia
Năm thành lập1974
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaEquatorial Guinea
TênGeorgian Cup
Năm thành lập1990
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaGeorgia
TênCampeón de campeones
Năm thành lập2013
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaMexico
TênAudi Cup
Năm thành lập2009
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaGermany
TênNBT Cup
Năm thành lập2006
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaTuvalu
TênSupertaça do Brasil
Năm thành lập1990
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaBrazil
Têncopa intercontinental
Năm thành lập1860
International Continental
TênCopa Intercontinental
Năm thành lập1960
Club World
TênCOPA DO BRASIL
Năm thành lập1989
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaBrazil
TênGeorgian Cup
Năm thành lập1990
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaGeorgia
TênCampeón de Campeones
Năm thành lập1942
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaMexico
TênCopa Sudamericana
Năm thành lập2002
Thế giới quốc tế
TênÅlandscupen
Năm thành lập1943
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaĐảo Aland
TênGeorgian Super Cup
Năm thành lập1996
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaGeorgia
TênCOPA DO BRASIL
Năm thành lập1989
Câu lạc bộ trong nước
Quốc giaBrazil