Allianz Arena footall stadium

Sức chứa: 75,000

Thành phố: Munich

Quốc gia: Germany

CLB: Bayern München

Quốc tế: Không rõ