The City Ground footall stadium

Sức chứa: 31,250

Thành phố: Nottingham

Quốc gia: Anh

CLB: Nottingham Forest

Quốc tế: Không rõ