Vitality Stadium footall stadium

Sức chứa: 11,700

Thành phố: Bournemouth

Quốc gia: Anh

CLB: AFC Bournemouth

Quốc tế: Không rõ