Anfield footall stadium

Sức chứa: 54,167

Thành phố: Liverpool

Quốc gia: Anh

CLB: Liverpool

Quốc tế: Không rõ