Paolo Valeri

Giải đấu: Serie A


Ngày sinh May 16, 1978
Quốc gia Ý