Hans-Dieter Flick

CLB: Không

Đội tuyển Quốc gia: Germany


Role Huấn luyện viên Ngày sinh Feb 24, 1965
Quê quán Germany giai nghệ KHÔNG