Wembley Stadium footall stadium

Sức chứa: 90,000

Thành phố: London

Quốc gia: Anh

CLB: Không rõ

Quốc tế: Anh