AFC Asian Cup

Năm thành lập: 1956

Gõ: Câu lạc bộ trong nước

Cup Winners

Mùa CLB
1975/1976
1971/1972
1967/1968
1963/1964
1959/1960
1955/1956