Bình chọn Edited: Dữ liệu nhaan viên

Đóng góp
You must be logged in to vote on edits Đóng góp

Change these Staff Members?

Co so du lieu nhân vien cũCo so du lieu nhân viênBình chọn
TênKrzysztof Dowhań
Ngày sinhJan 5, 1956
CLBKhông rõ
Quốc giaBa Lan
Coach
TênKrzysztof Dowhań
Ngày sinhJan 5, 1956
CLBLegia Warszawa
Quốc giaBa Lan
Không
TênJosé Soto Gómez
Ngày sinhJan 11, 1970
CLBKhông rõ
Quốc giaPeru
Huấn luyện viên
TênJosé Soto Gómez
Ngày sinhJan 11, 1970
CLBChavelines Juniors
Quốc giaPeru
Không